အပူချိန်စမ်းသပ်ခန်း

ဘဝစမ်းသပ်စက်ကိုသော့ခတ်ပါ

မာကျော tester

Electrostatic ရိနာစွဲမီးစက်

quadratic ပရိုဂျက်တာ

လေဆာစက်

ဆားမှုန်ရေမွှား tester

ဘဝစမ်းသပ်သူကိုသော့ခတ်ပါ

ကုမ္ပဏီပတ်ဝန်းကျင်